fbpx
MENU
MENU
STAR Κεντρικής Ελλάδας
STAR Κεντρικής Ελλάδας
STARSPORTS.GR

 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, την 5η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ. στη Λαμία, στα γραφεία της εταιρείας στο 4ο χλμ. της Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ομάδα επικοινωνίας του Star Κεντρικής Ελλάδας (Στο εξής «Ομάδα Επικοινωνίας» δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.tvstar.gr (στο εξής «διαδικτυακός τόπος») για να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες (στο εξής «χρήστες»). Η χρήση του διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου.

Η Ομάδα Επικοινωνίας δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ της Ομάδας Επικοινωνίας

Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Η Ομάδα Επικοινωνίας με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στον διαδικτυακό τόπο ασφάλεια στη χρήση καθώς και κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες, όμως δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλεισμένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο διαδικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω “συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της Ομάδα Επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για ο,τιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Ομάδας Επικοινωνίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Ομάδα Επικοινωνίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και συνεχή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, χωρίς να εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή η λειτουργία των servers που τον φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Η Ομάδα Επικοινωνίας δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Ομάδα επικοινωνίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες παρ’όλα αυτά αποδέχονται ότι η Ομάδα Επικοινωνίας δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ομάδας Επικοινωνίας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η Ομάδα Επικοινωνίας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η Ομάδα Επικοινωνίας διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του διαδικτυακού τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Αν και η Ομάδα Επικοινωνίας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του διαδικτυακού τόπου από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus , virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του .

COOKIES

Η Ομάδα Επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (“Κανονισμός»), θα θέλαμε (α) να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Ομάδα Επικοινωνίας, (β) να σας χορηγήσουμε πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία, και (γ) να σας ενημερώσουμε για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Ομάδα Επικοινωνίας ως υπεύθυνο επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 2231046725, e-mail: star@lamiastar.gr, διεύθυνση: 4ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας-Αθήνας , Λαμία 35100) για σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού της Ομάδας Επικοινωνίας (δ/νση, τηλ επικοινωνίας κλπ), δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την εν λόγω πολιτική δραστηριότητα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται από την Ομάδα Επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητας του, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να λάβετε από την Ομάδα Επικοινωνίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, και σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία (συλλογή, διακράτηση, αποθήκευση και χρήση, αλλά σε καμία περίπτωση διάθεση σε τρίτους), έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κτλ. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, να διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από η Ομάδα Επικοινωνίας, να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από η Ομάδα Επικοινωνίας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από η Ομάδα Επικοινωνίας ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με τον διαδικτυακό τόπο οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Ομάδα Επικοινωνίας στον αριθμό : 2231046725 και στο star@lamiastar.gr


xmas.teliko.sketo

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ξενώνας Ασημίνα

Ελβετία hotel Καρπενήσι

Ρολόι GEORGATOS

Σκούπα hoover Βραϊμάκης Euronics

Βάφλες Αmbrosia

Δωροκάρτα Edenred

Pur pur Gallery

Food Academy


Στοιχεία Επικοινωνίας


1st diag 2017

Η διαδικασία συμμετοχής είναι η εξής:
• Κάνε Like στη σελίδα του STAR Κεντρικής Ελλάδας στο facebook:  (αν δεν έχεις κάνει ήδη)
• Κάνε Like στην ακόλουθη δημοσίευση: και
• Κάνε Share (Κοινοποίηση) αυτή τη δημοσίευση στο χρονολόγιο σου:

Διάρκεια Διαγωνισμού
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017,στις 12.00 μ.μ. έως  Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, στις 12.00 μ.μ.

Διεξαγωγή Κλήρωσης
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, στις 12.00 μ.μ.
Θα αναδειχθούν 13 νικητές και 13 επιλαχόντες, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης στην πλατφόρμα random.org.

 

1 elvetia
1o ΔΩΡΟ: 3ήμερο στο Καρπενήσι Ευρυτανίας.
ΕΛΒΕΤΙΑ HOTEL (Αφορά 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό για ένα δίκλινο δωμάτιο. Η κράτηση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση). Zηνοπούλου 17, Καρπενήσι Ευρυτανίας Τηλέφωνο: 22370 80111
www.elvetiahotel.gr
1 elvvetia logo
2 gouriotis
2o ΔΩΡΟ: Βενζινοκίνητο Χορτοκοπτικό NAKAYAMA 2hp
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Γεωργικά Εργαλεία & Μηχανήματα
Φίλωνος 57-59, Λιβαδειά Τηλέφωνο: 22610 29671
2 gouriotis logo
3 mprianis
3o ΔΩΡΟ: Γυναικείο Ρολόι LOISIR από ανοξείδωτο ατσάλι
ΜΠΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Κοσμηματοπωλείο
Καποδιστρίου 2, Λαμία
Τηλέφωνο: 22310 31320
 3 mprianis logo
4 laios
4o ΔΩΡΟ: Μπλούζα POLO
LAIOS - Fashion for men
Αβάντων 28, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210 83876,
LAIOS - Fashion

4 laios logo
5 tweety logo
5o ΔΩΡΟ: Παιδικό Ποδήλατο ORIENT 12 inch
TWEETY - Κατάστημα Παιχνιδιών & Ποδηλάτων
Οπλ. Βόγκλη 11, Θήβα
Τηλέφωνο: 22620 25718
Tweety Παιχνιδια-Ποδηλατα
5 tweety logo
6 agniadis
6o ΔΩΡΟ: Ανδρική Αθλητική Φόρμα ADIDAS
ΑΓΝΙΑΔΗΣ SPORTS - Κατάστημα Αθλητικών Ειδών
Μπουφίδου 57, Λιβαδειά
Τηλέφωνο: 22610 26750
Αγνιάδης Σπορ

6 agniadis logo
7 stratos
7o ΔΩΡΟ: Τοστιέρα – Ψηστιέρα Akel AB680
STRATOS Home n’ style - Αφοι Γιουμούκη Ο.Ε.
6ο χλμ. Χαλκίδας – Αιδηψού, Νέα Αρτάκη
Τηλέφωνο: 22210 44367
www.e-stratos.gr
7 stratos logo
8 danai
8o ΔΩΡΟ:  Διακοσμητικό Βάζο
Κατάστημα Δανάη – Διακοσμητικά & Είδη Δώρων
Γεωργαντά 38, Λιβαδειά
Τηλέφωνο: 22610 80013
Δανάη
8 danai logo
9 kiteas
9o ΔΩΡΟ: Smart Watch MEDIA-TECH
ΚΥΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ – Τηλεπικοινωνιακό Υλικό
Βύρωνος 4, Λαμία
Τηλέφωνο: 22310 25858
Kyteas
9 kiteas logo
10 autopap
10o ΔΩΡΟ: Μπαταρία Αυτοκινήτου ARROW 55Ah
AUTO PAP A.E – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Τα πάντα για το Αυτοκίνητο
Περιφερειακή Οδός Θηβών – Λιβαδειάς, Θήβα
Τηλέφωνο: 801 3003 224
www.autopap.gr
10 autopap logo
11 paidikixara
11o ΔΩΡΟ: MONOPOLY Αυτοκρατορία Empire
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ - Κατάστημα Παιχνιδιών
Χατζοπούλου 27, Λαμία
Τηλέφωνο: 2231 031279
www.besttoys.gr
11 paidikixara logo
12 xormovas
12o ΔΩΡΟ: Μπάλα Μπάσκετ SPALDING
ΧΟΡΜΟΒΑΣ sport - Αθλητικά είδη
Βενιζέλου 13, Λαμία
Τηλέφωνο: 22310 25419
Xormovas Sports
12 xormovas logo
13 kriskaras
13o ΔΩΡΟ: Σετ Πατάκια Αυτοκινήτου
KRIS KARRAS - Αξεσουάρ Αυτοκινήτων
Ανδρέα Παπανδρέου & Τάσου Ισαάκ, Λαμία
Τηλέφωνο: 22310 67468
www.kris-karras.gr
13 kriskaras logo

Η Εταιρία: Η STAR A.E., Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός Κεντρικής Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1992. Τον Μάρτιο του 1993 ενεργοποίησε την λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού STAR Κεντρικής Ελλάδας, για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και του Ραδιοφωνικού σταθμού STAR FM 97,1 για τον νομό Φθιώτιδας.

Από το 2000 δραστηριοποιείται και στο χώρο του διαδικτύου.

 

Οι εγκαταστάσεις: Τον Δεκέμβριο του 2003, ο Βασίλης και η Νίκη Χειμωνίδη κατασκεύασαν και παρέδωσαν στην STAR A.E. ένα υπερσύγχρονο κτήριο, στην είσοδο της Λαμίας, όπου στεγάζονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις του ομίλου.

Γραφεία και Studios, με απευθείας σύνδεση, υπάρχουν ακόμη, στη Λιβαδειά, στη Θήβα, στο Καρπενήσι και στη Χαλκίδα.

 

Η Τηλεόραση: Ο Τηλεοπτικός Σταθμός καλύπτει, από το 1993, την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας.

Εκπέμπει στους Νομούς Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας και Εύβοιας και απευθύνεται σε πληθυσμό 600.000 κατοίκων.

Εξαιρετικό πλεονέκτημα, αποτελεί η Πανελλαδική μετάδοση του προγράμματος, μέσα από την πλατφόρμα του CosmoteTV θέση 664 και από το WEBTV του Σταθμού www.digitalstar.gr

Είναι ειδησεογραφικός, με έμφαση στην τοπική ενημέρωση, για θέματα που αφορούν την Στερεά Ελλάδα, χωρίς να παραλείπονται τα σημαντικότερα Πανελλαδικά και Παγκόσμια γεγονότα.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει, ολόκληρο το 24ωρο, ζωντανά δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές, διαλόγου και εκπομπές για ειδικές κατηγορίες: Αθλητικά, αγροτικά, αυτοκίνητο, κυνήγι, ψάρεμα, extreme sports, ταξίδια, παράδοση, χορούς, μαγειρική, επιχειρήσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα, εκκλησία, χρηματιστήριο, νέες τεχνολογίες. Στον ψυχαγωγικό τομέα ξεχωρίζουν εκπομπές life style, επιλεγμένες Ελληνικές και ξένες κινηματογραφικές ταινίες, επιστημονικά ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ στο πρόγραμμα του STAR Κεντρικής Ελλάδας, εκπομπές κάθε μορφής τηλεηχοπληροφόρησης, τηλεαγορές κ.λ.π.

 

Το Ραδιόφωνο: Ο ραδιοφωνικός σταθμός STAR FM 97,1 εκπέμπει στο Νομό Φθιώτιδας και έχει ειδησεογραφικό προφίλ.

Το δημοσιογραφικό του επιτελείο ενημερώνει τους ακροατές, κάθε ώρα, ολόκληρο το 24ωρο.

Η συνεργασία με τον ειδησεογραφικό ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 989 ολοκληρώνει την ενημέρωση και την εμπλουτίζει με θέματα πανελλήνιας και παγκόσμιας εμβέλειας.

Το πρωινό πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ επιλεγμένες μουσικές παραγωγές συμπληρώνουν το ψυχαγωγικό πρόγραμμα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

 

Το Internet: Η ειδησεογραγφική ιστοσελίδα, www.tvStar.gr παρέχει άμεση, αντικειμενική και αξιόπιστη ενημέρωση στους κατοίκους της Κεντρικής Ελλάδας αλλά και σε όλους τους Στερεοελλαδίτες Πανελλαδικά και Παγκόσμια.

Το δημοσιογραφικό επιτελείο του STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι πάντα σε ετοιμότητα και καταχωρεί απευθείας, ενυπόγραφα, τα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας, εξασφαλίζοντας καθημερινά χιλιάδες "μοναδικούς" επισκέπτες που ενδιαφέρονται να μάθουν όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον τόπο τους.

Το www.starsports.gr είναι η νέα αθλητική ιστοσελίδα για όλα τα αθλήματα και τις ομάδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι έμπειροι και καταξιωμένοι αθλητικοί συντάκτες της, μεταφέρουν καθημερινά  τα νέα της Περιφέρειας στους χιλιάδες επισκέπτες της σελίδας.

Όλα τα νέα για όλα τα σπορ είναι στο starsports, το μεγαλύτερο, αποκλειστικά αθλητικό site της Περιφέρειας Στερεάς.  

Το WebTV του σταθμού στεγάζεται στο www.digitalstar.gr και αντλεί τηλεοπτικό περιεχόμενο από την πλατφόρμα της Dailymotion (dailymotion.com/lamiastargr) όπου έχουν δημοσιευθεί πάνω από 33.600 videos και έχει ξεπεράσει τις 11.700.000 views.

 

Διαφημιστικές Υπηρεσίες: Η Νέα πλατφόρμα επικοινωνίας της STAR A.E., Τηλεόραση - Ραδιόφωνο – Internet, σε συνάρτηση με τα εξαιρετικά στοιχεία τηλεθέασης, ακροαματικότητας και επισκεψιμότητας, αποτελεί ένα ιδανικό και ολοκληρωμένο μηχανισμό προβολής και υποστήριξης των επιχειρήσεων, με απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας.

Εγγύηση αποτελούν:

  • Η Πρώτη θέση στις μετρήσεις τηλεθέασης, στη Στερεά Ελλάδα, μεταξύ των Περιφερειακών και των Πανελλαδικών σταθμών.
  • Η Πληθώρα ενημερωτικών εκπομπών και δελτίων ειδήσεων σχετικών με την τοπική και, όχι μόνο, πραγματικότητα και οικονομία.
  • Η Πληρότητα σε δημοσιογραφικό επιτελείο που συμβάλλει στην άμεση και αντικειμενική διάδοση της πληροφορίας.
  • Η Δυνατότητα πολύπλευρης διάδοσης του μηνύματος μέσα από τη Νέα πλατφόρμα επικοινωνίας.

Βασίλης Χειμωνίδης 1933-2008 - Στο Πάνθεον των Πρωτοπόρων. Ο Βασίλης Χειμωνίδης, γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1933. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Σουηδία και την Αγγλία, με γνωστικό επίπεδο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το marketing.

Από το 1965 ως το 1967 διετέλεσε υπάλληλος της ΠΑΣΕΓΕΣ και εν συνεχεία υπήρξε πρόεδρος και διευθυντής στον Καταναλωτή επί τετραετία. Από το 1971 ως το 1982 διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Πέντε ΕΠΕ, ενώ από το 1982 ως τον θάνατό του ήταν πρόεδρος της ΠΕΝΤΕ ΑΕ (super market ΓΑΛΑΞΙΑΣ). Από το 1995 αναλαμβάνει τα ηνία της STAR AE (Star Κεντρικής Ελλάδας) στην οποία είναι πρόεδρος μέχρι το τελευταίο ταξίδι, στις 13 Μαϊου του 2008.

Ο μύθος του Β. Χειμωνίδη στον «Γαλαξία» των σούπερ μάρκετ
Ο μεγάλος Ελληνας ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος χρησιμοποιώντας την ποιητική του «αστερόσκονη» στο ποίημα «Οι μικροί γαλαξίες» έγραφε πως «δυο δισεκατομμύρια μικροί γαλαξίες και πλέον κατοικούμε τη Γη». Επρόκειτο για την ουμανιστική-ανθρωποκεντρική περίοδο στην οποία περνούσαν ο πλανήτης και επαγωγικά η τέχνη, ως αποτέλεσμα της εκατόμβης των θυμάτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.  
Με τον συγκεκριμένο, λοιπόν, παραλληλισμό, ο ποιητής θέλησε να αναφερθεί στο προσωπικό «άστρο» και στη μοναδικότητα των ανθρώπων της εποχής του. Μια μοναδικότητα που κινδύνευσε να χαθεί στα μεγάλα ανθρώπινα σφαγεία, μια ατομικότητα που λησμονήθηκε στον βωμό μεγάλων ιδεολογιών και οραμάτων. Οράματα δυσθεώρητα, τα οποία φάνταζαν ωσάν να επρόκειτο για ένα ταξίδι από τη Γη στην Ανδρομέδα.
Σε εκείνη ακριβώς την τραχιά ιστορική περίοδο μεγάλωσε και έθεσε τις βάσεις του δικού του… Γαλαξία, ο ιδρυτής μιας από τις κορυφαίες εμπορικές επιχειρήσεις του τόπου, της «Πέντε Α.Ε.». Ο λόγος για τον Βασίλη Χειμωνίδη, ο οποίος έχασε τη μάχη της ζωής εντελώς ξαφνικά στις 13 Μαϊου 2008 στα 75 χρόνια του, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην αγορά.

Ο Βασίλης Χειμωνίδης γνώριζε από πολύ μικρός τι εστί κακουχία. Γόνος ποντιακής στην καταγωγή οικογενείας, από αυτές που πάντοτε περίμεναν ότι θα επιστρέψουν στην πατρογονική εστία, γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1933 στο Κιλκίς και ειδικότερα στο χωριό Κάτω Θεοδωράκι. Σε πείσμα όσων θεωρούσαν τους Πόντιους ως ένα παρακατιανό κομμάτι της νεοελληνικής κοινωνίας, ο Βασίλης Χειμωνίδης διατήρησε πολλά από τα θετικά στοιχεία της πληθυσμιακής του ομάδας. Λαϊκός και ταυτόχρονα πεισματάρης, ευρηματικός και χαρισματικός, γρήγορα επένδυσε στις σπουδές και στην απόκτηση ολοένα και περισσότερων εφοδίων για να προχωρήσει μπροστά στη ζωή.

Όσοι τον γνώριζαν μιλούσαν για έναν άνθρωπο που άφησε το στίγμα του στην ελληνική αγορά τροφίμων, που με το πέρασμά του οδήγησε τον κλάδο των σούπερ μάρκετ σε καινοτομία και που με τον θάνατό του ήλθε να σηματοδοτήσει το τέλος της εποχής της… αθωότητας για την αγορά. Εξάλλου μετά το «αντίο» στους Γεράσιμο Βασιλόπουλο, Σπύρο Σκλαβενίτη, Κώστα και Αλέκο Βερόπουλο, στο «πάνθεον» των πρωτοπόρων της αγοράς τοποθετήθηκε πλέον και ο πρόεδρος του «Γαλαξία». Επρόκειτο για μια σκληροτράχηλη γενιά, την οποία ατσάλωσε ο πόλεμος και οι στερήσεις, και που βοήθησε τα μέγιστα στο πέρασμα του μέσου Ελληνα στην εποχή της ευρείας κατανάλωσης και της ευημερίας.

Τα πρώτα χρόνια

Τα πρώτα του χρόνια ο Βασίλης Χειμωνίδης τα έζησε στο χωριό Κάτω Θεοδωράκι στο Κιλκίς. Σε μια περιοχή που μετά το 1922 φιλοξένησε το ποντιακό στοιχείο, ο μετέπειτα επιτυχημένος επιχειρηματίας έμαθε γράμματα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας του πολέμου και των εμφυλιακών συνθηκών. Ο ίδιος υπήρξε άριστος μαθητής και μάλιστα σε  ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού STAR Κεντρικής Ελλάδος του οποίου υπήρξε ιδιοκτήτης, δεν ήταν λίγοι οι συμμαθητές του οι οποίοι μίλησαν για τον προοδευτικό και φιλομαθή του χαρακτήρα.

Σε μια περίοδο την οποία χαρακτήριζε ως δύσκολη μεν, αλλά όμορφη, κατάφερε να συντηρήσει το όνειρό του και να κατορθώσει τελικά να σπουδάσει. Παρά το γεγονός πως πήρε το απολυτήριό του με διαγωγή «κοσμία», διότι βοηθούσε στα μαθήματα τις πιο αδύναμες συμμαθήτριές του, ο άριστος μαθητής αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Σουηδία και την Αγγλία, με γνωστικό επίπεδο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Marketing. Επρόκειτο για σπάνια γνωστικά αντικείμενα για τα μέχρι τότε δεδομένα της χώρας, η οποία συνήθως παρήγαγε γιατρούς, δικηγόρους ή πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι οδηγούσαν στην αστική ανάπτυξη των δύο μεγάλων πόλεων της χώρας.

Είναι η περίοδος πριν από τη δικτατορία, η οποία χαρακτηρίστηκε για τον Βασίλη Χειμωνίδη από την προσπάθεια απόκτησης κατάλληλων γνώσεων ώστε να αντεπεξέλθει στον αγώνα της ζωής. Είναι όμως και μια φάση προσωπικής συνειδητοποίησης, καθώς σύντομα έρχεται κοντά στα νέα ευρωπαϊκά αγοραστικά ήθη και στον μαγικό χώρο των μαζικών αλυσίδων και αγορών.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, και ειδικότερα από το 1965 ως το 1967, διετέλεσε υπάλληλος της ΠΑΣΕΓΕΣ και εν συνεχεία υπήρξε πρόεδρος και διευθυντής στην εταιρεία «Καταναλωτή» επί τετραετία. Είναι μια συγκυρία στην οποία ο Βασίλης Χειμωνίδης κατανοεί τις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή και στην οποία καταλήγει πως ο προσωπικός του χώρος είναι η επιχειρηματικότητα.

Από το 1971 ως το 1982 διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που δημιούργησε με άλλους τέσσερις ακόμα φίλους του, της «Πέντε ΕΠΕ», ενώ από το 1982 έως τον θάνατό του διετέλεσε πρόεδρος της «Πέντε Α.Ε.» (σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας»). Κάτω από τις οδηγίες του και την αδιαμφισβήτητη προεδρία του, έχτισε το επιχειρηματικό του τέκνο, την αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Γαλαξία» με 123 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
Από το 1974 ως το τέλος του 2001 διετέλεσε πρόεδρος του «Γαλαξία Συν. Π.Ε.» Τα καταστήματα του ομίλου του σύντομα ήλθαν κοντά στον Έλληνα, με αμεσότητα και κουβαλώντας τη δική τους αλήθεια. Ήταν μικρά, μα εύκολα προσβάσιμα και κυρίως εξυπηρετούσαν τα πιο λαϊκά κοινωνικά στρώματα. Γρήγορα η «Πέντε Α.Ε.» πέρασε και στα καταστήματα Cash & Carry αποτελώντας μια εναλλακτική λύση στον εγχώριο ανταγωνισμό.

Οι τηλεοπτικές business

Ανθρωπος με ενδιαφέρον για τον αγροτικό κόσμο της χώρας και την περιφέρεια, αλλά και για την πολιτική, σύντομα προσανατολίστηκε και σε ένα άλλο πεδίο δράσης. Οταν η ελεύθερη ραδιοφωνία οδήγησε σταδιακά στο άνοιγμα και των υπόλοιπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ο επιχειρηματίας αποφάσισε να αποκτήσει τη δική του εναλλακτική μορφή έκφρασης. Έτσι από το 1995 έως τον θάνατό του διετέλεσε πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού Κεντρικής Ελλάδος STAR Α.Ε.

Ένα κανάλι που έχει πλέον γίνει θεσμός στην περιοχή δράσης του και το οποίο συχνά τροφοδοτεί με πλάνα ακόμα και τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Είναι ο τηλεοπτικός σταθμός που έχει αναδείξει τους δικούς του «Στερεοελλαδίτες» τηλε-αστέρες και που ήλθε με τις εγκαταστάσεις του να αναβαθμίσει αυτό που λέγεται περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως οι εγκαταστάσεις του σταθμού επάνω στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας είναι από τις πλέον σύγχρονες στη χώρα, με εξοπλισμό αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια ως άνθρωπος χαμηλού προφίλ ο Βασίλης Χειμωνίδης σπάνια φαινόταν on camera, εκτός από ένα μικρό αφιέρωμα το οποίο είχε ζητήσει να γίνει για τον γενέθλιο τόπο του, λίγους μήνες πριν πεθάνει.

Μόνο τότε μίλησε για τη ζωή και το όραμά του και δέχτηκε να φανεί μπροστά στο φως της δημοσιότητας. Πάντως πολλοί είναι αυτοί που έχουν μιλήσει για έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του πλούσιο φιλανθρωπικό έργο σε όλη την Ελλάδα και στήριξε τους Πόντιους σε κάθε τους βήμα.
Ο «πλανητάρχης» από το Κιλκίς 

Ολιγαρκής στη ζωή του δεν επεδίωξε ποτέ να χτίσει…παλάτια, όπως λένε οι στενοί του συνεργάτες, κι ας τον φώναζαν οι φίλοι του «πλανητάρχη» λόγω της επιτυχίας του και του ονόματος «Γαλαξίας» που έφεραν τα καταστήματά του. Το πατρικό του σπίτι ήταν το δικό του… πλανητάριο, στο οποίο πήγαινε κάθε Πάσχα, σε μια απαράβατη για τον ίδιο και τη σύζυγό του Νίκη συνήθεια. Στην πλαγιά του λόφου, στο ψηλότερο σημείο του χωριού, ο πρόεδρος καθόταν με τις ώρες και ατένιζε μακριά.

Ηθελε να περνάει πολλές μέρες στο χωριό του, με τους συγχωριανούς του και τους συγγενείς του, παίζοντας τάβλι και συνήθως χάνοντας. Πρακτικός και προσγειωμένος άνθρωπος ο Βασίλης Χειμωνίδης δεν ήθελε ούτε στολίδια ούτε δεξιώσεις ούτε πλούσια ζωή. Ήταν παράδειγμα για όλους γύρω του για την απλότητα και την αγνότητα της ζωής του.

Στο club των μεγάλων

Η «Πέντε Α.Ε.», η οποία λειτουργεί με τον διακριτικό τίτλο «Γαλαξίας», έχει έδρα την Αθήνα, παρά την αγάπη του Βασίλη Χειμωνίδη για τη Βόρεια Ελλάδα. Αντικείμενό της είναι η εμπορία τροφίμων και γενικά καταναλωτικών αγαθών. Πρόσφατα δε, με την τροποποίηση του καταστατικού, η εταιρεία γίνεται και τεχνική, με αντικείμενο την ανέγερση και εκμετάλλευση οικοδομών. Παρά τη συνολικά αθόρυβη παρουσία της, αργά μα σταθερά η εταιρεία οδηγήθηκε στο κλειστό κλαμπ των έξι μεγαλύτερων σε πωλήσεις εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας και στην πρώτη δεκάδα από απόψεως κερδών.

Η εταιρεία συστήθηκε το 1971 ως «Πέντε ΕΠΕ»,  επωνυμία που οφείλεται στους πέντε αρχικούς μετόχους, με πρώτο κεφάλαιο 300.000 δραχμές ισόποσα κατανεμημένο στους αρχικούς εταίρους. Όμως η προσωπικότητα του Βασίλη Χειμωνίδη γρήγορα έλαμψε. Η εμπορία απορρυπαντικών και καλλυντικών ευρείας κατανάλωσης ήταν η αρχική οικονομική δραστηριότητά της, με πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης στα Κάτω Πατήσια και με επιφάνεια μόλις 60 τ.μ. Ακολούθησε η ίδρυση και λειτουργία και άλλων μικρών καταστημάτων, η ίδρυση και λειτουργία των πρώτων σούπερ μάρκετ και η μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη, το 1982.

Φυσικό επακόλουθο της ανάπτυξης της εταιρείας ήταν και η αύξηση του κεφαλαίου, με την είσοδο και άλλων εταίρων, κυρίως εργαζομένων, με την εκ παραλλήλου κεφαλαιοποίηση του μεγαλύτερου ποσοστού κερδών που επιτύγχανε.

Έπειτα από τα πρώτα καταστήματα σούπερ μάρκετ που ίδρυσε και λειτούργησε στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών - Πειραιώς, ακολούθησε και η λειτουργία καταστημάτων σε επαρχιακές πόλεις. Με σωστή διαχείριση η «Γαλαξίας» κατόρθωσε να επιτυγχάνει τα μεγαλύτερα ποσοστά κερδών επί του κύκλου εργασιών της στον κλάδο του εμπορίου και στο μεγαλύτερο ποσοστό τα κέρδη αυτά να τα κεφαλαιοποιεί. Η «Πέντε Α.Ε.» λειτουργεί παράλληλα και τη θυγατρική εταιρεία «ΑΡΓΩ Μάρκετ ΑΕΕ», στην οποία η μητρική συμμετέχει κατά ποσοστό 99,83% και λειτουργεί 13 καταστήματα μισθωμένα, με εξίσου ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα. Το σύνολο των καταστημάτων του ομίλου «Πέντε Α.Ε.» (110) και «Αργώ ΑΕΕ» (13) την στιγμή που «έφυγε» ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ανερχόταν σε εκατόν είκοσι τρία.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
22/09/2008


Το tvstar.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το tvstar.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι φηφοφορίες μας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.tvstar.gr

Τι είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας;

Cookies ονομάζονται κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κλπ) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν.


Στο site μας, υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι αυτών των αρχείων κειμένου:

  • Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.
  • Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.
  • Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας να βελτιώνουν το περιεχόμενο του site ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη.
  • Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν την ιστοσελίδα μας να εμφανίσει εξατομικευμένο περιεχόμενο για το χρήστη.

Γιατί τα χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας;

Για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών του.

Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών;

Η ιστοσελίδα μας δεν ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες του κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο περιεχόμενο του.

Αν ο χρήστης αποφασίσει να συμμετέχει σε online διαγωνισμό που πραγματοποιείται από το site, τότε θα πρέπει να δώσει το email του, το όνομα και επώνυμο του καθώς και το τηλέφωνο του. Τα δεδομένα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την απευθείας επικοινωνία των διαχειριστών με τους χρήστες (μόνο στην περίπτωση του τυχερού της κλήρωσης) και για τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια διαγωνισμού δεν δίνονται σε τρίτους.

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου στην ιστοσελίδα μας.